Technische Trainingen 2020

Geachte klant,

Wij hebben het genoegen u op de hoogte te brengen van de technische opleidingen die Fresenius Medical Care organiseert in 2020.

Deze scholingen vinden plaats in onze kantoren in Willebroek (B) of Nieuwkuijk (NL).

Een overzicht van onze technische opleidingen vindt u onder "Scholingen".

De data kunt u terugvinden in onze "Kalender".

Indien u zich wil inschrijven voor één of meerdere scholingen, dan kan dit via "Inschrijven".

Is er nood aan een opleiding die niet vermeld staat op de kalender, dan kan dit in overleg met onze Technische Dienst georganiseerd worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op één van deze scholingen te mogen verwelkomen.

Met hartelijke groeten,

Roel Vergauwen                                              Jan Heirbaut
Technical Trainer Benelux                               Technical Operations Manager Benelux

Fresenius Medical Care Belgium NV
Brownfieldlaan 15/001
B - 2830 Willebroek

Tel : + 32 3 825 11 88
technical-training-benelux@fmc-ag.com